Fællesbestyrelsesmøde august 2021

Referat fra den 12. august 2021. Brød: Annedorte.
Sang: 321 Du danske sommer.
Kommende møder: 7/9, 7/10, 18/11, 18/1, 10/2, 15/3, 21/4, 10/5, 2/6
Til stede: Majbritt, Lau, Mette, Mads, Annedorte, Matilde, Linda, Brian, Conni
Afbud: Sarah 

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger.
 • Der bliver valgt nyt elevråd i næste uge.
 • Det ”gamle” elevråd har været rundt i klasserne og dele gaver ud. Gaverne er købt for midler, som er blevet tildelt fra UVM og lidt fra elevrådets kassebeholdning.
 • Tour de 0.kl. Vi har før haft god succes med tour de 0.kl. Vi skal igen opfordre i alle klasser til at tage konceptet op, når vi kommer rundt til de kommende forældremøder.
 • Førskoleovernatning. I vores oversigt, er det trivselsrådet i 1.kl der skal arrangere førskoleovernatningen. Vi beholder tidspunktet, så næste førskoleovernatning er i juni 2022.
 • Mødedisciplin. Brian foreslår, at informationerne kommer ud før mødet, så vi kan gennemgå det hvis man har spørgsmål. Det kan være aktuelt, hvis punktets indhold tillader det. Orienteringspunkter kan fint udsendes på forhånd, mens der kan komme oplæg til diskussionspunkterne sammen med dagsordenen. Det vil især være relevant fra Majbritt og Niels. Vi skal prøve at sætte tidspunkter på de forskellige punkter.
 • Forældrerepræsentanter ude i klasser og i børnehaven. Vi vil opfordre trivselsrådene til at genoptage de sociale aktiviteter. Det kan være fødselsdage, klassearrangementer og tour de ”klasse”. Vi opfordrer også Kernehuset til at genoptage de sociale arrangementer (bedsteforældre dage, forældrekaffe, forældremøde, arbejdsdage osv.) i børnehaven.
 • Covid-19 i landsbyordningen. Vi er tilbage på normale tilstande, og på skolen har vi valgt at vi stadig har fokus på håndhygiejne. Man skal derfor spritte/vaske hænder når man kommer og når man skal spise. I Kernehuset har man diskuteret, om forældre skal inviteres indenfor til aflevering/afhentning. Bestyrelsen vil gerne, at man frem over afleverer uden at komme ind, men at man meget gerne må komme ind når man afhenter.
 • Fælles pasning har været lokal i sommerferien. Vi havde børn i 28 og 30. Forældrene er blevet bedre til at skrive børnene fri i AULA hvis man holder fri på enkelte dage.
 • Lone i SFO’en har fundet nyt arbejde. Vi har ansat Sarah pr. 1/9, som skal være her til Henriette vender tilbage fra barsel.
 • Der er startet en ny medhjælper, hun hedder også Sara.
 • Fra 1/9 er der 54 børn i SFO og 26 børn i Kernehuset.
 • Nyt skoleår er startet med 127 børn, 62 piger og 65 drenge.
 • Vi har fået en rørskade under lokale 8. De næste dage vil vise, hvor omfattende det er og hvor meget der skal repareres.
 • Ungdomsklub. Lokalerne har været oversvømmede i sommerferien, og det vil koste en del af udbedre skaderne. Har mødtes med Mads ang. fremtidig brug af lokalerne, og de er ikke længere anvendelige. Vi har aftalt, at vi prøver at finde egnede lokaler på skolen, når ungdomsklubben starter op igen.
 • Ny pc’ere og nye tavler. De nye pc’ere til alle kommer i august og deles ud løbende derefter. Senere kommer der to nye tavler, mens resten af tavlerne kommer i august.
 • Topmøde i Sevel d. 24/8. Brian, Conni og Mads deltager.
 • KVIK-assistenter er opsagt til d. 31/10. Det er vi rigtig kede af, da de har løst en vigtig opgave både for børnenes og medarbejdernes tryghed siden opstarten.
 • Frugtordning. Bestyrelsen vil gerne, at vi starter frugtordningen op igen. Niels snakker med Jørgen om levering og pris, inden vi går i gang. Linda vil gerne tale med de ”gamle” frugtdamer og forhøre sig om de er klar igen. Mads tager den med i støtteforeningen.
 • Alsidig udvikling, teknologi og science er temaerne fra de styrkede læreplaner.
 • I september kommer der igen brev ud om aktiviteterne.
 • I SFO’en prøver den studerende mange nye ting af. Legorummet er ved at blive flyttet op ovenpå, og der sker mange forandringer.
 • Skoleudflugten blev gennemført som i ”gamle dage”. Det var dejligt.
 • Den første fagdag blev i mange klasser brugt på sociale ting for at få en god opstarte.
 • Løbeturen starter igen på mandag.
 • Morgensang er tilbage, det sætter vi så stor pris på.
 • Børnene er vant til håndhygiejne, så det fortsætter vi med. Man skal vaske hænder/spritte af når man kommer om morgenen og når man skal spise.
 • Vi vil lave et opslag på skolens Facebook omkring de 5 vigtige efter hvert fællesbestyrelsesmøde.
 • Det underskrevne referat skal på opslagstavlen i AULA som et direkte link.
 • Arbejdspapiret er revideret. Papiret kan/skal bruges til forældremøder i Kernehuset og skolen. Mads udsender en revideret version som er klar til brug.
 • Matilde vil gerne kontakte Vækstforum ang. punkter til vælgermøde i Forsamlingsgården d. 2/11.
 • Brian fortsætter som formand.
 • Matilde fortsætter som næstformand
 • Tal med klassens lærer omkring spisetider i klassen.
 • Hvad kan grunden være, når børn vælger at skifte skole i utide?
 • Tak for en god 1. skoledag, det var en rigtig god dag.
 • Kiosk. 5.kl forældre står for kiosken.
 • Bustider skal måske reguleres.
 • Sommerferiepasningen var rigtig god.
 • Handleplan for synlighed (skal dagsorden offentliggøres?)
 • Revision af forretningsorden.
 • Opsamling fra møder til Facebook.
 • Bestyrelsespapir gennemgås igen.
 • Arbejdsgrupper