Fællesbestyrelsesmøde januar 2019

Referat fra den 15. januar 2019. Brød: Linda.
Kommende møder: 20/2, 27/3, 25/4, 23/5, 19/6.
Afbud: Benjamin.

Referat

Godkendt uden bemærkninger.

 • Elevrådet ønsker sig minitrampoliner til indbygning i skolegården, samt flere gynger.
 • Når der er gulerødder i frugten, skal de skylles, så de ikke smager af jord. Niels snakker med frugtdamerne om det.
 • I sandkassen hos de store, mangler der lidt legetøj og en kasse til opbevaring af det.
 • Juletombola gav lidt over 3000,- i overskud. Elevrådet passede selv juletombolaen og gjorde det super godt!
 • Nogen elever ønsker sig fælles fodbolde.
 • Symaskiner til håndarbejde er et ønske, da mange er i stykker.
 • Lukket punkt
 • Udgår pga. sygdom.
 • Årsregnskabet er på vej, det sendes ud på mail så snart det er klart. Det gennemgås næste gang. Det samme gælder budget 2019.
 • Der starter flere nye børn i Kernehuset det næste stykke tid. Både tilflyttere og små søskende til børn vi har i forvejen.
 • Der er 8 timers støtte på et barn i Krudtuglen. Støtten er blevet forlænget til marts.
 • Kernehuset sender 11 og Regnbuen 2 til førskolegruppen. Rie bliver fast på førskolegruppen sammen med Christina. De er på fra 1. februar til 30/4.
 • Projekt sprog fortsætter, det er spændende og meget givende for både børn og voksne. Det slutter til marts.
 • Vi var i kirke to gange i december, både til sangdag og afslutning. Det var gode oplevelser.
 • Åbent hus gav to gange skuespil og der var også krybbespil til juleafslutning.
 • Risengrød til juleafslutning blev sponsoreret af støtteforeningen. Tak for det.
 • I SFH’en er der mange børn, især de dage skolen slutter tidligt.
 • Lidt kaotisk start, var boderne der hvor vi ønskede det?
 • Aldersgrænsen til de to forestillinger blev ikke overholdt.
  Hvordan gør vi det?
 • Gløgg og æbleskiver i 0. kl fungerede fint.
 • Udgår
 • Udgår
 • Aula-kursus. Der ligger introvideoer på YouTube.
 • Skolepatrulje.
 • Workshop om kerneopgave.