Fællesbestyrelsesmøde november 2019

Referat fra den 26. november 2019. Brød: Majbrit. 
Kommende møder: 8/1, 20/2, 23/3, 28/4, 27/5, 10/6. 
Afbud: Klaus, Lau og Carina.

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger
 • Udgår.
 • Brian, Linda og Niels var til klyngemødet med bestyrelser fra andre skoler og tilbud. Vi præsenterede projektet om Tour de 0.kl som vores bud på et projekt om styrkede fællesskaber. Der var en del spørgsmål omkring vores projekt, måske fordi det var så konkret. Vi tænker at det er mange ressourcer at bruge på en aften, når det ikke er mere dialogbaseret arbejde.
 • D. 6. december inviteres frugtdamerne til kaffe på personalerummet.
 • Styrkede pædagogiske læreplaner. Alt er skrevet ind i Hjernen og Hjertet og Rie vil fra nu af være tovholder på planerne, da hun er ved at tage en diplom. Niels har fået planerne af Benjamin, de skal gennemgås med bestyrelsen i løbet af foråret.
 • Benjamin er ved at gøre klar til overlevering af arbejdsopgaver til Niels og personalet, så den nye viceleder relativt hurtigt kan sætte sig ind i tingene.
 • Der er lavet vagtplaner og vikarplaner frem til 1/2.
 • Processen med ansættelse af ny viceleder er i gang. Der holdes møde med HR i næste uge ang. jobopslag. Det forventes at der kan ansættes en ny viceleder enten 1/3 eller 1/4.
 • En medarbejder i Kernehuset konstitueres i 10-15 timer pr. uge for at kunne varetage den daglige drift med vagtplaner og vikardækning.
 • I Kernehuset synes personalet, at man er lidt for få medarbejdere fra 13.45-15.00. Man har før ønsket at få ekstra hænder om formiddagen, det er så gået lidt ud over eftermiddagene. Vi prøver at ændre lidt i det, for se om en ændring gør en god forskel.
 • Christina vil gerne tilbage i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant.
 • Vi har en i aktivering, som gradvist øges i tid. Tiden skal øges til 30 timer med udgangen af december.
 • Spørgsmål til SFH’en omkring indkøbsstop. Kan man stadig holde julebanko ved at tænke alternativt?
 • Åbent hus. Udsættes til næste gang, så personalet har haft lejlighed til at diskutere deres ønsker. Det er bestyrelsen der fastsætter rammerne for åben skole.
 • Hvad forventer vi (bestyrelse og personale) af de forældre der er på besøg i klassen.
 • DUÅ – 5 gode råd til forældre på besøg. Hvad kan bestyrelse melde ud til alle forældre omkring skolens arbejde og forældrenes opbakning til skolens arbejde? Man kan arbejde med et hovedbudskab omkring hver enkelt hovedtema fra DUÅ. Forslag til udmelding blev uddelt.
 • Bilag blev udleveret på mødet.
 • Vi skriver et brev til politikerne ang. Regnbuen. Linda og Brian forfatter et brev som sendes til udvalgte politikere. Linda informerer Herrup-Bjergby Fællesforening om bestyrelsens brev.
 • Projekt i 0.kl. Der er lavet en baseline-undersøgelse. Her får I resultatet på næste bestyrelsesmøde. Nu går Tour de 0.kl i gang. Undersøgelsen laves igen i juni måned.
 • Tak for samarbejdet med bestyrelsen fra Benjamin.
 • Støtteforeningen arbejder på at finde en gynge til sportspladsen. De vil gerne have en ansøgning, evt. fra elevrådet.
 • Støtteforeningen deltager i jule åbent hus på skolen.
 • Æbleskiver og gløgg sælges af 4. kl. Linda kontakter forældrene. Salgsstedet bliver i 0. kl
 • Busplaner.
 • Ansættelsesudvalg og jobopslag
 • Åbent hus
 • DUÅ-råd til forældre fra bestyrelse
 • Tal fra baselineundersøgelse
 • Lau tager brød med
 • Vi skal synge 255