Fællesbestyrelsesmøde september 2021

Referat fra den 7. september 2021. Brød: Brian.
Kommende møder: 7/10, 18/11, 18/1, 10/2, 15/3, 21/4, 10/5, 2/6
Til stede: Majbritt, Mads, Mette, Brian, Lau, Conni, Annedorte, Niels
Afbud: Sarah, Matilde, elevrådet.

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger.
 • Har sendt afbud.
 • Information fra Sevel topmøde. Flere fra bestyrelsen deltog. Brian fortalte om vores planer om vuggestuer, og at vi ønskede at det blev et tema på det kommende valgmøde. Byen arbejder på at få nedsat et landsbyråd, som skal prøve at lave en overordnet strategi, så der bliver en rød tråd gennem Sevel og omegn.
 • Brug af AULA af støtteforeningen til synliggørelse af foreningens arbejde. Vi forbeholder stadig AULA til skolemæssig kommunikation, men gør én undtagelse til Støtteforeningen for Sevel Skole og Børnehuse.
 • Information omkring skolenetværksmøde. Mødet blev afholdt på Sevel Skole d. 1/9 med deltagelse af flere skoler. Flere emner blev drøftet, bl.a. trivsel, det gode børneliv osv. Vedligeholdelse og etablering af legepladser blev også drøftet. Rekruttering til bestyrelser var også et tema. Man vil prøve at lave en event sammen med TV-Midtvest omkring det gode børneliv i Holstebro Kommune. Brian deltager i et kommende møde d. 23/9 i Mejrup.
 • Netværksmøde for dagtilbuddet. Vi har ikke været med. En af grundene er, at vicelederen ikke må deltage i dagtilbudsledermøder, da vi som landsbyordning refererer til skolechefen.
 • Mål og indholdsbeskrivelse for vores SFO. Er vedhæftet til gennemsyn og evt. snak. Er endnu ikke færdig redigeret.
 • I Henriettes barselsvikariat er Lone stoppet. Sara er startet d. 1/9.
 • Der har været legepladseftersyn i hele landsbyordningen. Der er mange mangler der skal udbedres. Vi skal have fokus på, at vi ikke fjerner ting, hvor man relativt nemt og billigt kan udbedre fejlene. De ting der er så medtagne og ulovlige at de ikke kan udbedres skal fjernes.
 • Der er arbejdsdag i Kernehuset d. 10/9 14.00-19.00.
 • I SFO’en er der indkøbt nyt legetøj til udeleg.
 • Anni er startet på praktikvejlederuddannelse.
 • Majbritt og Vicki er halvvejs i Alkalær-uddannelse
 • Sevel Skole indgår i læringsnetværk sammen med Nr. Felding skole, Mejrup Skole og Specialkompetence Holstebro. Der er møde i læringsnetværket
 • MED-udvalget har været til AKUT-dag. Det handlede om at bringe kerneopgaven i spil og om hvad ledelse og medarbejdere kan gøre for at opnå større arbejdsglæde.
 • Jørgen kan levere frugt til 2,- pr. stk. Jeg bestiller så snart vi er klar med frugtdamer. Linda er kontaktet og hun er i gang med at stille hold. Støtteforeningen vil også gerne bidrage lidt til ordningen.
 • Sarah ønsker at udtræde af bestyrelsen. Vi skal have fundet et nyt medlem fra dagtilbud. Det vil være oplagt at tage den med til arbejdsdag i Kernehuset på fredag. Mette bringer den ind.
 • Vi arbejder dagligt med de styrkede pædagogiske læreplaner, som vi tilrettelægger vores aktiviteter med børnene ud fra. Denne måned handler det om social udvikling!
 • Nu på fredag har vi arbejdsdag hvor forældrene kommer og hjælper. Da der nyligt har været tilsyn på legepladsen og vi desværre nødsaget til at rive store dele af den ned. Derfor vil vi gerne komme med en opfordring til, om I har gode idéer og/eller løsninger til nye tiltag, samt tænke økonomi.
 • Løbeturen hver dag er igen på programmet.
 • Der har været fagdag i dag.
 • Forældremøderne afholdes for tiden. De sidste er i oktober.
 • Udarbejdelse af høringssvar. Niels har fået stikord fra bestyrelsen og udarbejder et udkast som udsendes.
 • Gennemgået og revideret. Niels sender udkast med næste dagsorden, så den evt. kan godkendes på næste møde.
 • Udsættes til næste gang
 • Skal dagsorden offentliggøres? (Medtaget i revision af forretningsorden). Vi kan evt. offentliggøre hvis der er specielle ting på dagsordenen. Det kunne f.eks. høringssvar på budget. Formanden og skolelederen afgør hvad der kunne være relevant at offentliggøre.
 • SMIF og skolen vil gerne samarbejde omkring oprydning i redskabsrummet i hallen. Kontaktperson i SMIF er Mads.
 • Fritidspas i Holstebro Kommune.
 • Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.
 • Revideret forretningsorden.
 • Brød næste gang: Conni