Fællesbestyrelsesmøde juni 2019

Referat fra den 25. juni 2019. Brød: Majbritt
Kommende møder: 21.8 (husk kalender til næste gang).

Referat

 • godkendt
 • Sendes ud via mail efterfølgende samt intra.
 • Formand deltog.
  Der bliver sat hængekøjer op når den nye skoleår starter.
 • Flere regler ift. Sprog. Evt. fokus over tid og perioder.
 • Flere aktiviteter på tværs
 • Gerne en klassetime hvor alt bliver snakket igennem.
 • Mere fysisk aktivitet i timerne.
 • Valg til nyt elev råd.
 • Førskoleovernatning.
  12 børn med overnatning.
  Godt arrangement.
 • Møde i fællesbestyrelsen for alle bestyrelser d. 26.6 – ingen deltager.
 • Fokus på sproget – vi skal gøre en fælles indsats.
 • Sensommerfest
  Vi afholder det for børnehusene og SFH d. 13.9.2019
 • Status personale
  Lisbeth er gået på pension – hun havde en fantastisk dag.
  Hans stopper 31.7 – han skal på højskole.
  Simon PUA er tilbage på skolebænken.
  Sofie fra pædagog seminariet er startet på Sevels Skole og SFH indtil november.
  En medarbejder fra Herrup Amy starter i Kernehuset fra uge 32.
 • Pædagogisk dag (Børnehave/SFH)
 • Fagfordeling og skemaer er færdig og meldt ud – bestyrelsen ønsker mere indflydelse ift. Rammen omkring fagfordeling og skemaer samt tid til refleksion over udkast. Skemaer er godkendt.
 • OBS på at de store klasser, ekstra personale hvis muligt.
 • Trivsel i klasserne.
 • Info møde ny 0 kl.
 • Sidste og 1 skoledag.
 • Høring omkring Herrup – udsat til næste møde.
 • Frugtordningen fortsætter men dog mindre udvalg.
 • Bestyrelsen konstituerer sig næste gang – bilag vedtægter sendes ud inden mødet.
 • Linda og Lau kordinere frugtordningen.
 • Trivsel på dagsorden hver gang.

Ingen.

 • TR valg. Anne Dorthe.
 • Majbritt fortsætter i bestyrelsen.
 • Fællesuge – rigtig god uge.
 • Ferielov
 • Gyldendal portaler udløber.
 • Konstituering af bestyrelsen.
  Gøres på mødet d. 21.8
  Linda opstiller ikke som formand
  Valgte i dagtilbud blev:
  Jette Nørsøller – medlem
  Line Mathilda – 1 sup.
  Anders Jeberg - 2. sup.
  Derudover er der:
  Carina Kræmmergaard – medlem
  Tina Sørensen - medlem
 • Information og gennemgang
 • Udsat til næste gang.

Gennemgang på næste møde.

 • Høring i skolebestyrelser vedr. skolestyrelsesvedtægt
 • Beregninger Herrup
 • Valg til bestyrelse
 • Frugtdamerne
 • Kommende møder
 • Trivsel

Næste møde er onsdag d. 21.8.

Forslag til kommende møder:
26.09.
28.10
26.11
03.12
05.01
20.02
23.03
28.04
27.05
25.06

Hvem står for de enkelte klasser.
0 klasse - Brian
1 klasse – Carina
2 klasse - Linda
3 klasse - Lau
4 klasse - Brask
5 klasse - Linda
6 klasse - Carina

Niels sender budget ud til gennemsyn næste gang.