Sevel Børnehus 

Vi er en landsbyordning og derfor er Sevel Børnehus en integreret del af Sevel Skole og består af afdeling: Kernehuset i Sevel.

Vi er et tilbud til jer forældre om pasning af jeres børn under trygge og velordnede forhold. Vi arbejder med de styrkede lærerplaner og DUÅ. 

Vi vægter et læringsmiljø i børneperspektiv, det betyder at børnene er medskaber af deres egen læring i et pædagogisk læringsmiljø.

Vi vægter det tværprofessionelle samarbejde på tværs af børnegrupperne. 

Vi glæder os til at lære jer - og jeres barn at kende.

Vi skaber et trygt og lærerigt børneliv gennem: 

  • Gode relationer 
  • Kompetente medarbejdere
  • Forældres engagement 
  • Gensidig empati 

DUÅ Institution 

Vi er DUÅ institution, hvilket betyder vi arbejder indenfor en ramme omkring De utrolige År. Konkret i hverdagen betyder det, at vi blandt andet arbejder ud fra nogle principper, som er med til at styrke og opbygge positive relationer blandt børn og voksne.

De styrkede lærerplaner

 

 

 

Tilsynsrapport 

Tilsynsrapport pr. 2020