Sevel Børnehus 

Vi er en landsbyordning og derfor er Sevel Børnehus en integreret del af Sevel Skole og består af afdeling: Kernehuset i Sevel.

Vi er et tilbud til jer forældre om pasning af jeres børn under trygge og velordnede forhold. Vi arbejder med de styrkede lærerplaner og DUÅ. 

Vi vægter et læringsmiljø i børneperspektiv, det betyder at børnene er medskaber af deres egen læring i et pædagogisk læringsmiljø.

Vi vægter det tværprofessionelle samarbejde på tværs af børnegrupperne. 

Vi glæder os til at lære jer - og jeres barn at kende.

Vi skaber et trygt og lærerigt børneliv gennem: 

  • Gode relationer 
  • Kompetente medarbejdere
  • Forældres engagement 
  • Gensidig empati 

DUÅ Institution 

Vi er DUÅ institution, hvilket betyder vi arbejder indenfor en ramme omkring De utrolige År. Konkret i hverdagen betyder det, at vi blandt andet arbejder ud fra nogle principper, som er med til at styrke og opbygge positive relationer blandt børn og voksne.

De styrkede lærerplaner

OBS: Vi er pt. igang med, at udarbejde nye styrkede lærerplaner. De nye styrkede lærerplaner vil tilgås til efteråret. 

 

 

Tilsynsrapport 

Tilsynsrapport pr. 2020