Velkommen til Sevel Skoles SFO

Efter skolereformen har vi fået en større sammenhæng mellem skole og SFO.

Det pædagogiske personale bruger deres faglighed til, at skabe en hverdag som tager udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. 

Det pædagogiske personale skal derfor både være den omsorgsfulde, nærværende, anerkendende og lyttende, der kan være igangsættende i hverdagen og inspirerende i barnets udvikling generelt. Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang til børnene.

Læs her om vores mål og indholdsbeskrivelse.

DUÅ Institution 

Vi er DUÅ institution, hvilket betyder vi arbejder indenfor en ramme omkring De utrolige År. Konkret i hverdagen betyder det, at vi blandt andet arbejder ud fra nogle principper, som er med til at styrke og opbygge positive relationer blandt børn og voksne.

 

 

Vi skaber et trygt og lærerigt børneliv gennem: 

  • Gode relationer 
  • Kompetente medarbejdere
  • Forældres engagement 
  • Gensidig empati