Fællesbestyrelsesmøde oktober 2021

Referat fra den 7. oktober 2021. Brød: Conni.
Kommende møder: 18/11, 18/1, 10/2, 15/3, 21/4, 10/5, 2/6.
Til stede: Majbritt, Matilde, Brian, Mads, Patrycja, Christian, Conni, Lau, Mette, Camilla og Niels.
Afbud: Annedorte. 

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger.
 • Har delt gaver ud i alle klasser for trivselsmidler. Klasserne har afleveret ønskesedler til elevrådet.
 • Der er lavet nye planer for fodboldbanerne, og elevrådet har diskuteret gode måder at få andre med på og sige nej til andre.
 • Elevrådet vil gerne fortsætte med tombolaen til juleåbenthus, det giver penge til kassen som kan bruges til elevrådet.
 • Velkommen til Camilla som er nyt medlem:-).
 • Brian er med i en arbejdsgruppe som hedder ”Hvem er vores børns stemme”. Den skal have kontakt til politikere, og der har været afholdt et møde med Anette Lund fra Dagbladet. Der skal afholdes et møde (valgmøde) med børnene i centrum. Mødet afholdes d. 2/11 i Bibliotekssalen på Rådhuset. Arbejdsgruppen består af bestyrelsesmedlemmer fra dagtilbud, skolebestyrelser og fællesbestyrelser.
 • Vi havde en fantastisk Arbejdsfredag. Der blev knoklet og der blev hygget.
  Stemningen inden var lidt sørgmodig, da der var, meget der skulle rives ned.
  Til trods for det - havde vi en dejlig dag. Glade voksne og børn. Martin er nu i gang med at følge op på nogle af de ting, vi skal have kigget på b.la. vores rutsjebane.
 • Niels og jeg har haft evaluering med Josefine omkring førskolen i maj og juni, sidste år. Vi har gjort os nogle nye erfaringer og vi ser frem til at gøre brug af disse til næste år.
 • Der er styr på vores uge 42 og forældrene er blevet bedre til at melde tilbage. 
  Tak. Det vil foregå i Kernehuset, men SFO-børnene vil kunne gå op i SFOen.
  Om onsdagen har vi lavet en aftale med Vinderup SFO om en fællestur for de SFO-børn der er tilmeldt denne dag.
 • Vi har fået indbydelse til BMGP som i år bliver d. 19. marts. I Gråkjær Arena.
 • Sarah har valgt at opsige sin stilling i SFO som pædagogmedhjælper. Det var indenfor prøvetiden, så hun er allerede stoppet.
 • Michelle har været på kursus i kollegial vejledning. Majbritt og Vicki har været på Alkalær-kursus. Anni er ved at uddanne sig til praktikvejleder.
 • Der bliver fælles personaleaften d. 27/1 med hele landsbyordningen.
  Temaet bliver DUÅ.
 • Den 31/3 skal alle 8 landsbyordninger have fælles kursusaften i Musikteatret
 • Økonomi. I får udleveret materiale på mødet, som jeg vil gennemgå.
 • Introduktion til First Agenda. Til næste møde kommer dagsorden ud på First Agenda. Det kan hentes som en app til iPad eller tilgås via en browser på en pc.
 • Arbejder med efterårsaktiviteter, hvor fokus er på natur/udeliv, science, krop/sanser og bevægelse.
 • Har drøftet om det igen var muligt at genoptage aktiviteterne på tværs med skolen.
 • Der er startet 3 nye børn, og 2 mere ventes inden jul.
 • Stor tak for hjælpen til arbejdsfredag.
 • Bekymringer omkring legepladsens forfatning og hvordan der kommer nyt.
  Kan der evt. søges fonde?
 • Der er lavet ny månedsplan i SFO’en. Der er mange ting der handler om halloween. Månedsplanen kan ses i AULA.
 • I SFO’en er der fast maddag om onsdagen.
 • Majbritt og Rie har drøftet Mål og indholdsbeskrivelsen, og der er nogen ting der er blevet rettet til.
 • Brian foreslår at der lægges mere vægt på, at bevægelse og idræt kan føre til, at børnene får gode sociale kompetencer. Majbritt retter dokumentet til.
 • Forretningsorden godkendt som den blev lavet på sidste møde.
 • Frugtdamer/herrer – rekruttering af disse
  • Børnene spørger efter frugten, og der er lavet aftale med Jørgen.
  • Det skal være fællesbestyrelsen der står for rekrutteringen af frugtdamerne.
  • Man kan rekruttere gennem Facebook, Seniorklubben, mund-tilmund, Sevel News,
   • Mads laver en plakat som kan sendes ud på Sevel News og ophænges forskellige steder i byen.
   • Mette taler med nogen lokale.
   • Niels laver opslag på AULA på vegne af Fællesbestyrelsen.
   • Mads taler med Seniorklubben om ophæng.
   • Camilla tager til Munter Mandag i uge 43.
   • Dem der gerne vil være med, skriver en mail til Camilla.
 • Forberedelse til vælgermøde i Sevel d. 4. november
  • Brian taler med Charlotte omkring de emner Fællesbestyrelsen gerne vil bringe i spil.
  • Fællesbestyrelsen kom med eksempler på, hvad Brian kunne tage med.
 • Kan mødet d. 18/11 flyttes til 23/11? Ellers har Mette og Camilla afbud.
 • Støtteforeningen opstiller container til jern i Herrup og i Sevel.
 • Kan man lave besøgsordning mellem børnene fra Kernehuset og Søstjernen?
 • Kan Kernehuset bruge kalenderen på AULA?
 • Brug af indholdet fra trivselssamtalerne i skolen.
 • Brug af skolens Facebook.
 • Juleåbenthus.
 • Godkendelse af mål og indholdsbeskrivelse.
 • Brød til næste gang står Mette for.