Principper

Principperne er udarbejdet af fællesbestyrelsen.

Fællesbestyrelsen og personalet på Sevel Skole ønsker, at Sevel Skole skal være grundlag for et godt og konstruktivt forældresamarbejde. Derfor er Sevel Skole åben for besøg hver dag. For at forældrenes besøg skal påvirke børnene mindst muligt, og for at forældrene skal opleve et realistisk billede af hverdagen, har Fællesbestyrelsen, ledelsen og personalet i fællesskab, opsat disse principper for åbent hus:

Formål med åbent hus:

 • Personalet vil synliggøre, hvordan vi arbejder med faglige og sociale mål.
 • At forældrene kan følge deres eget barn, og se hvordan barnet deltager i undervisningen.
 • At skabe engagerede forældre med indblik i skolens hverdag.
 • At styrke relationen mellem forældre og lærere/pædagoger.

Praktisk omkring åbent hus:

 • Inden man møder op til åbent hus, skal man lave en aftale senest to dage før, med de lærere/pædagoger, hvis timer man ønsker at deltage i.
 • Hvis det passer dårligt ind i planlægningen af undervisningen, kan man, i sjældne tilfælde, risikere at få et nej til besøg på den ønskede dag.
 • Besøgende på skolen påvirker børnene. Derfor kan vi ikke garantere, at man oplever en undervisning, som afspejler et hverdagsbillede. Vi bestræber os på, at det kommer så tæt på som muligt.
 • Forældrene sidder bagerst i klassen, så børnene har ro til at arbejde og kan koncentrere sig om lærerens gennemgang og instruktion.
 • Læreren kan bede forældre, om at hjælpe med praktiske ting i undervisningen.
 • Man må ikke filme, fotografere eller lydoptage elever eller personalet i undervisningen eller i frikvartererne.
 • Jf. skolens mobilpolitik henstiller vi til, at forældrene ikke bruger deres mobiltelefoner i skoletiden.

Fællesbestyrelsen for Sevel Skole og Børnehus og personalet på Sevel Skole – revideret februar 2023