Skolestart

Hvis jeres barn skal starte i børnehaveklasse, starter det allerede den første hverdag i august i SFO. Børnene får rig mulighed for at lære afdelingen rigtig godt at kende, og vi vil i tiden op til lade børnene komme på besøg i SFO'en så de er godt rustede til at starte i de nye omgivelser.
Samtidig vil vi bruge den første tid til at børnene lærer skolens områder at kende, og vi vil ligeledes prioritere, at de lærer de voksne i såvel afdelingen som i den samlede SFO og skole at kende, ved at indlede et samarbejde med børnehaveklassen.
I denne første tid skal vi opbygge et rart og trygt miljø for børnene at færdes i, således at deres skolestart i august vil forløbe glidende.

I den første periode er der meget nyt, og mange nye ansigter at forholde sig til, det kan derfor være en hård ”arbejdsdag” for børnene. Nogle børn klarer skiftet fra børnehaven til SFO uden synlig reaktion, andre er i starten lidt utrygge. For mange børn vil det derfor måske være en fordel, hvis de i starten kan have nogle korte dage.

Vi forventer børnene er i Børnehusene senest kl. 9.00, så de har mulighed for at deltage i de fælles aktiviteter der foregår.

Læs evt. mere her vedr. hverdagen i førskolen.