Fællesbestyrelsesmøde marts 2019

Referat fra den 27. marts 2019. Brød: Linda.
Kommende møder: 27/3, 25/4, 23/5, 19/6.
Afbud: Klaus, Karen, elevrådet.

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger
 • Udgår.
 • Reaktion på besparelse. Det er svært at få de andre bestyrelser i tale. Vi prøver at lave en konsekvensberegning, så vi får et præcist billede af hvad det betyder i vores landsbyordning.
 • Der indkaldes til møde ang. Regnbuen mellem bestyrelse, ledelse, Herrup-Bjergby Fællesforening og børne- og familieudvalget. Vi arbejder på at finde en dato, hvor alle kan.
 • Forældretilfredshedsundersøgelse er udleveret. Både Regnbuen og Kernehuset klarer sig rigtig flot!
 • Kvalitetsrapport er udleveret. Også her klarer vi os rigtig flot.
 • Den styrkede pædagogiske læreplan – bestyrelsens inddragelse. Bliver sendt rundt, og er på dagsordenen næste gang.
 • ”Vi lærer sprog” kører som planlagt, der bliver løbende evalueret af et eksternt firma.
 • Førskolen er startet. Det er startet godt, selv om det er en lille flok (12 stk.)
 • Behovet for frivillige d. 22/3 ser ud til at blive meget lille, måske slet ikke.
 • Der er i dag blevet varslet afskedigelse af en lærer.
 • Der skal evalueres på dette skoleår og derefter i fællesskab findes gode løsninger på samlæsninger og fagfordeling.
 • Der er søgt støtte til et barn, vi ved ikke endnu om det er bevilget.
 • Der har været to fastelavnsfester, da vi har været inviteret på plejehjemmet. Det var en rigtig god oplevelse. Plejehjemmet mener at det allerede er en tradition sammen med Lucia :-).
 • Når der er førskolegruppe, deles de resterende også op efter alder. Det giver nogen nye og gode muligheder.
 • Det har været en hård uge, siden vi fik udmelding om afskedigelse. Det er betænkeligt, at forberedelsestiden vil falde, når vi skal læse flere timer.
 • Der er valg i dagtilbuddet. Karen og de to suppleanter er på valg.
 • Regnskab 2018. Regnskabet er godkendt.
 • Budget 2018. Udsat til næste gang, da bestyrelsen vil være fuldtallig.
 • Vi bestemmer næste gang om vi vil være med næste skoleår.
 • Pleje af frugtdamerne. Niels og Annette står for det i løbet af foråret.
 • Udgår.
 • Landsbyrådet har diskuteret vuggestue. Det er en bestyrelsesopgave.
 • Støtteforeningen er villige til at kigge på ekstra ting til legepladsen. Det kan blive i samarbejde med elevrådet.
 • Stor ros for modtagelse af Astrid.
 • Symaskiner til Håndværk og design.
 • Næste skoleår.
 • Den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Frugtdamer.
 • Gruppearbejde.