Velkommen til Sevel Skole 

Sevel Skole er en mindre skole med god overskuelighed for elever og lærere. Der lægges både vægt på kundskaber og gode omgangsformer. Begreber som hensynsfuldhed og ansvarsfølelse prioriteres højt. Skolens arbejde bygger på en tæt forældrekontakt.

Vi arbejder med at skabe et trygt og lærerigt børneliv gennem: 

  • Gode relationer 
  • Kompetente medarbejdere
  • Forældres engagement 
  • Gensidig empati 

Bestyrelse, personale og ledelse har sammen beskrevet, hvordan vi sætter dette værdigrundlag og kommunens skolepolitik i handling for, at sikre os at begge dele bliver pejlemærker i dagligdagen - og for bedre, at udnytte den synergi der er mellem de to grundlag.

Et andet kendetegn for skolens virke er følgende motto, som siden skolens grundlæggelse i 1956 har stået på væggen i skolens aula:

” Ej for skolen, men for livet lærer man”    

DUÅ Institution 

Vi er DUÅ institution, hvilket betyder vi arbejder indenfor en ramme omkring De utrolige År. Konkret i hverdagen betyder det, at vi blandt andet arbejder ud fra nogle principper, som er med til at styrke og opbygge positive relationer blandt børn og voksne.