Fællesbestyrelsesmøde november 2020

Referat fra den 3. november 2020. Brød: Mads.
Kommende møder: 14/1, 25/2, 23/3, 27/4, 27/5, 15/6.
Til stede: Sarah, Brian, Annedorte, Mille, Matilde, Mette, Lau, Mads, Majbritt og Niels.

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger.
 • Afbud.
 • Ang. Regnbuen. Punktet blev udsat på sidste møde i Børne- og Familieudvalget til mødet d. 25/2. Det er meget lang behandlingstid. Mandag d. 7/12 er der møde med Amdi fra HBF, Brian, Majbritt og Niels. Vi vil deltage aktivt i et samarbejde med HBF ang. arbejdet med at tiltrække flere børn til Regnbuen, eller evt. skabe mulighed for flere aktiviteter f.eks. SFO.
 • Vores kvalitets og udviklingsmøde blev aflyst. Der kommer et nyt i begyndelsen af foråret.
 • Ny ansættelse af pæd. Medhjælper/PAU. Samtaler fandt sted d. 18/11. Ud af 85 ansøgere blev der valgt 5 ud til samtale.
 • 21, 22 og 23 december fælles pasning i Kernehuset. Vi har prøvet at lave link til tilmelding. Letter arbejdsbyrden ved indsamling af information. Dog vil det være dejligt hvis samtlige forældre kunne overholde tidsfrist, så personalearbejdsplan kunne laves.
 • Der skal laves et ansættelsesudvalg til Annes barselsvikariat. Har man lyst kan man melde sig til det.
 • Vi er ved at forberede regnskab til årsafslutning.
 • De sædvanlige juletraditioner er aflyst pga. COVID-19.
 • Vi har i skolen haft fokus og opsamling på fravær blandt eleverne.
 • Indkøb af værktøj til eleverne. Bestyrelsens holdning er, at det er en del af penalhuset, og derfor skal forældrene sørge for at anskaffe det. Det samme gælder f.eks. høretelefoner. Der må gerne skrives hjem, at man skal bruge de forskellige ting. Er der hjem hvor det er en udfordring, kan man henvende sig til kontoret. Vi indkøber små sæt, som kan lånes hvis nogen har glemt.
 • I Regnbuen laves der meget kreativt, og juleforberedelser er i fuld gang.
 • Der arbejdes med ”Vi lærer sprog”.
 • Fokus på omsorg for hinanden.
 • Der bruges meget tid på hygiejne og håndvask. Der kræves mere voksenguidning til håndvask.
 • Det er blevet efterår og der leges og hygges i det milde efterårsvejr.
 • Indenfor er der så småt i gang med juleforberedelserne -julegaver, julekalender og pynt.
 • Det fungere rigtig godt med spisegrupperne og aktiviteter aldersopdelt, hvilket giver mere tid til det enkelte barn.
 • Vi har nu en periode noteret vores mælkeforbrug ned og vil gerne høre jeres mening om der fremtidig skal serveres mælk?
 • Personalemæssig er vi glade for at have ansat pædagog Josefine pr. 1 okt. Hun har hurtig fundet ind i huset og er vellidt af både børn, kollegaer og forældre. Vi nyder samtidig også, at have del i statens tilskud til minimumsnormeringer så vi har Simone som alle ligeledes er glad for. Hun har desværre for os fået nyt arbejde pr. 1/12, så vi afventer nyt ansigt i huset.
 • Vi må dog sige vi alle er meget spændte på personalesituation efter 31/12 2020.! Hvad er Regnbuens fremtid og hvilken betydning får det for personalet i Sevel Børnehuse? Og hvad kan vi gøre ved det faldende børnetal?
 • Aula, hvor er det dejligt, at i er blevet så gode til at bruge Aula, til aktiviteter, bus, og hente tider. Det gør det så meget nemmere for os i SFO’en, når vi skal sende børnene.
 • Vi har fået lavet en juleplan over aktiviteter i SFO’en, som vi har sendt ud til forældrene.
 • 3 og 4 klasse har fået klub om tirsdagen og torsdagen. Hvor de hygger med tee, snaks, film og hvad de ellers har lyst til.
 • Vi øver med børnene i at de skal rydde op efter sig, inden de går videre til en anden aktivitet og inden de går hjem.
 • Desværre står vores gokart bane stille i øjeblikket, da den er for mudret til at kører på, vi håber at den er køreklar til foråret.
 • Vi har flytte maddagen til om onsdagen, da vi har så mange spejderbørn om torsdagen. Der vil være mad til de børn der kommer tilbage fra kor.
 • Vi opfordrer stadig til at børnene har tøj med til det våde vintervejr da de er ude hverdag i SFO’en til at starte med.
 • Vi har i lærergruppen snakket om, at vi trods coronaen vil prøve at holde fast i nogle af de juletraditioner vi har. Der er meget som børnene allerede er gået glip af, så som skolefest m.m.
 • Der bliver ikke Juleåbent hus på skolen, men 3.kl øver stadig nissespil, da der er rigtig meget læring i at lave skuespil.
 • Optælling af mælkeforbruget har vist, at der i Kernehuset blev drukket ca. 17 liter mælk pr. uge. 5 ud af de 31 børn ville ikke have mælk. Der bliver tilbudt mælk til morgenmad og til frokost. Bestyrelsen vælger at vi holder fast i det nuværende tilbud.
 • Gruppearbejde. Der blev talt kort i to grupper om vuggestue og trivsel.
 • Der bliver lavet en ansøgning om vuggestue i Sevel i forbindelse med Kernehuset.
 • Alle skal sende et billede til Matilde. Billedet skal bruges til en folder om bestyrelsen, der skal deles ud til personale og forældre. Der arbejdes også i trivsel for børn, da vi mener at de går glip af mange ting. Vi vil tænke kreativt for at skabe nye fælles oplevelser.
 • Fokus på den gode leg.
 • Pigedag og drengedag i Kernehuset.
 • Uddeling til fødselsdag.
 • Arbejdsgrupper.
 • Brug af iPads og computere i børnehave og SFO.