Fællesbestyrelsesmøde marts 2021

Referat fra mødet i fællesbestyrelsen den 4. marts 2021.
Kommende møder: 23/3, 27/4, 27/5, 15/6.
Til stede: Mads, Mette, Matilde, Mille, Brian, Lau, Majbritt, Niels
Afbud: Sarah, Annedorte

Referat

 •  
 • Udgår, de er pga. Corona ikke samlet på tværs af klasser.
 • Intet.
 • Der har været løs vikar inde i SFO siden nytår. Der er ansat en ny pædagog (Pia) på en begivenhedsbestemt ansættelse i SFO’en. Det skal give noget kontinuitet. Lone er barselsvikar for Henriette, og Caroline fortsætter. Det glæder vi os til.
 • Der har været tilsyn og kvalitetssamtale med skolechefen og en konsulent. Matilde, Majbritt og Niels deltog. Der er lavet en handleplan efter kvalitetssamtalen, som vi skal arbejde videre med.
 • Styrkede læreplaner er fokuspunkt i Kernehuset. Vi prøver at udbrede det så meget som muligt. Personalet har lavet et årshjul, så vi sikrer os, at vi kommer omkring alle punkter. Der er også lavet en lille udstilling i glasmontren ved indgangen.
 • Praktikant i SFO’en fra 1/6.
 • Førskolen bliver for 24 børn.
 • Josefine og Janni starter på DUÅ-kursus her i marts.
 • Personalereduktion med 1 person gennemføres til sommerferien.
 • Årsregnskab 2020. Gennemgået og godkendt.
 • Budget 2021. Gennemgået og godkendt.
 • Anni og Trine starter på DUÅ her i marts.
 • Arbejder med styrkede læreplaner.
 • Personalet er præget af den usikkerhed der er omkring Regnbuen.

• Udgår.

 • Trivsel for fremmødte børn. Det er helt klart rigtig godt for de mindste at komme i skole. Vi har stort fokus på, at de skal lære hinanden at kende igen og indgå i sociale relationer.
 • Trivsel for børn i hjemmeundervisning. Det er meget værd, at man har haft 1:1 samtaler mellem lærerne og børnene der sidder hjemme. De afbræk der har været er rigtig gode, det kan f.eks. være bevægelsesbånd og valgfag. Måske kan det være en idé at sprede undervisningen mere ud over dagen.
 • Børnene i børnehaven trives rigtig godt. Mange har været afsted hele tiden, og dem der er kommet til har glædet sig.
 • Trivsel for personalet. Det er hårdt for personalet at lave nødundervisning foran skærmen. Der har været en del spørgsmål omkring test og sikkerhed, men generelt er der en stor sikkerhed omkring at gå på arbejde. Forældrene i børnehaven har mærket stor tryghed hos pædagogerne, det har været rigtig godt. Vi har samtidig sat stor pris på, at så mange forældre har holdt deres børnehavebørn hjemme, det gjorde at der var luft i børnehaven, det bidrog til trygheden.
 • I SFO bliver en pc ind i mellem brugt som en pause til de største. Majbritt har talt med personalet om, at brugen af pc skal organiseres på bestemt tidspunkter, så det kan blive en aktivitet i stedet for en timeout. Vi vil gerne have gang i bevægelsesspil i stedet for, det kan f.eks. være Wii hvor man kan være fælles om en aktivitet i stedet for at sidde hver for sig.
 • I morgenpasningen bliver det oftere brugt, især når der kommer mange børn på kort tid. Her vurderer man fra dag til dag om det er ok at bruge iPad eller computer inden skole.
 • Bestyrelsens holdning er, at det er vigtigt at vi lærer børn at bruge IT på en god måde. Det kan f.eks. være gennem læringsspil eller fælles aktiviteter.
 • Udsættes. Næste gang skal vi kigge på det oplæg der skal komme fra gruppe 3. Det er ang. vuggestue og pr. Vi skal tænke på, at der snart kommer en valgkamp. Hvordan vil vi være aktive i den? Er det muligt at skabe debat i forbindelse med valgkampen? Hvordan kan vi sætte vores præg på debatten?
 • Fællesbestyrelsen vil lave en ting til personalet til påske. Matilde og Mette laver kortet. Niels indkøber gaven.
 • Niels sender infoen om bestyrelsen ud til forældrene på Aula. Mette redigerer den først med landsbyordningens vision.
 • Det kunne være en idé med et nyt fælles logo for landsbyordningen.
 • Fællesbestyrelsen får ros fra Majbritt for god energi og gode løsninger.
 • Der er meget voldsomme lege på legepladsen.
 • Næste møde (23/3) bliver temamøde.