Fællesbestyrelsesmøde juni 2021

Referat fra den 3. juni 2021. Brød: Matilde.
Kommende møder: 15/6 (er aflyst)
Til stede: Brian, Mille, Lau, Annedorte, Sarah, Mette, Mads, Majbritt og Niels
Afbud: Matilde

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger
 • Der er møde i næste uge, hvor elevrådet skal bestemme, hvad de vil bruge de 2000,- til. De har snakket om, at de måske skal bruges til skoleudflugten.
 • Brian har afholdt møde med 3 øvrige bestyrelsesformænd fra landsbyordningerne. Naur-Sir og Borbjerg deltog. Skave, Staby og Nr. Felding gav positiv respons. Idom-Råsted meldte fra da de ikke fandt det relevant. Det var et godt og positivt møde. Der blev drøftet vuggestuer og behov for det i de forskellige skoledistrikter. For ikke at have fokus på forskelligheder blev det besluttet, at man vil inddrage alle skoler i kommunen. Brian vil fortælle om arbejdet på dialogmødet mellem alle bestyrelser i næste uge, for at få de øvrige fællesbestyrelser og skolebestyrelser med i et netværk.
 • Mads har kigget på prognosetallene for Holstebro Kommune. Der er en del pasningsmuligheder for de 0-3 årige i skoledistrikter tæt på, selv om de ikke ligger i Sevel. Det ser ud til, at opgaven med at skabe opbakning til en vuggestue kan blive stor.
 • De andre arbejdsgrupper har ikke været i gang. Vi tager det med igen næste gang.
 • Ny studerende Camilla er startet i 3.års praktik fra 1.6-30.11. Hun skal være i SFO og skole.
 • Feriepasning har været en stor udfordring, da vi selv skal have børnene og ikke samle dem på tværs af institutioner.
 • I SFO skal vi lave en mål- og indholdsbeskrivelse til d. 1.8. Da vi har haft stor udskiftning af personalet i SFO’en, har det været svært at lægge kræfter i det. Vi har brug for at få det faste personale på plads, så de kan bidrage til den beskrivelse de skal lave.
 • Niels og Majbritt har haft evalueringssamtale på udviklingsplanen der blev lavet efter kvalitets- og tilsynsrapporten i dagtilbud.
 • Rie er startet fast i SFO’en. Sarah er inde som vikar til førskoleperioden er slut. Caroline stopper i SFO 1.8. Camilla er studerende. Desuden har der været mange skiftende vikarer og om rokeringer.
 • Økonomi. Vi er ca. 60.000,- bedre end budgettet pr. 1.1 som sagde -737.000. Det er tilfredsstillende.
 • Fagfordeling og skemaer (vedhæftet). Godkendt.
 • Busplaner er kommet. Det ser rigtig fint ud, ingen skal vente længe på en bus.
 • Kalender næste år. Næste års mødedatoer sendes ud separat.
 • Nyt medlem. Conni Færk Sørensen vil gerne stille op, så bestyrelsen er fuldtallig.
 • Nye børn. Der starter 5-7 nye børn på skolen lige før eller efter sommerferien.
 • Klasserepræsentanter
  • 0.kl Matilde
  • 1.kl Mette
  • 2.kl Sarah
  • 3.kl Brian
  • 4.kl Mads
  • 5.kl Lau
  • 6.kl Mads
 • Der laves rigtig mange gode ting i børnehaven. Man har arbejdet med natur i forhold til de styrkede læreplaner. Næste emne er personlig udvikling.
 • Det er godt at skemaerne allerede er klar.
 • Der tænkes også på vilkårene for skoleudflugten.
 • Rammerne for sidste skoledag er stadig usikre.
 • Det har været svært at finde et nyt bestyrelsesmedlem. Hvad kan vi gøre for at det fremover bliver lettere at rekruttere medlemmer?
  • Kan referaterne sendes ud på AULA?
  • Kan bestyrelsen skrive ud på AULA ofte?
  • Kan små videoklip på Facebook gøre en forskel i synligheden?
 • Niels har bedt om en mere udførlig rapport fra forvaltningen, men den er ikke kommet endnu. Rapporten findes i brudstykker på forskellige hjemmesider.
 • Nye forældre på Aula har brug for vejledning. Hvornår og hvordan?
 • Dejligt med ture ud af huset i skolen.
 • Tak til Mille for indsatsen i bestyrelsen.
 • 6. kl. skal på tur i næste uge.
 • Handleplan for synlighed.
 • Bestyrelsespapir til forældremøder i skolen (Mads).