Fællesbestyrelsesmøde februar 2020

Referat fra den 18. februar 2020. Brød: Lau. Sang: 222
Kommende møder: 23/3, 28/4, 27/5, 10/6.
Afbud: Jette, Carina.

Referat

-

 • Udgår
 • Netværksmøde for forældrerepræsentanter i Vinderup d. 25/2. Klaus og Lau deltager.
 • Brev til forvaltningen ang. Regnbuen.
 • Forældrene er blevet bedre til at bruge AULA.
 • Der starter flere nye børn.
 • Der kommer et uanmeldt pædagogisk tilsyn. Der laves en rapport og en samtale omkring rapporten.
 • Martin og personalet har fokus på legepladssikkerhed.
 • Der bliver holdt et kort personalemøde hver tirsdag, så alle hører det samme omkring bestemte børn.
 • I maj deltager børnehaven i ”Vi cykler”-kampagnen.
 • Rengøringen gennemgås for tiden. Martin og jeg har haft møder med rengøringsselskabet ang. periodisk rengøring.
 • Økonomi. Regnskab 2019 og budget 2020 udleveret og gennemgået.
 • Skolefest d. 24/6 i hallen.
 • Ansættelse af Henriette.
 • Ansættelse af viceleder.
 • Amy går på efterløn fra d. 1/4. Der skal ansættes en ny i stedet.
 • Janni er vikar, hende er vi glade for.
 • Støjdæmpning i billedkunst, det virker super godt. Martin har sat det op.
 • Måske skal vi i gang med en indvendig renovering af skolen. Vi får besked senere på foråret.
 • Vi skal have to elever til dronningens fødselsdag med et maleri de har vundet en konkurrence på.
 • Varme æbleskiver og gløgg til juleåbenthus – 0.kl
 • Førskoleovernatning – 1.kl
 • Kiosk/kage til skolefest – 1.kl
 • Mad til juleåbenthus – 2.kl
 • Mad til skolefest – 3.kl
 • Økodag – 4.kl
 • Kiosk på skolen (til hverdag) – 5.kl
 • Småkagebod til juleåbenthus – 6.kl
 • Valgbestyrelsen er Niels, Linda og Klaus?
 • Tidsplan er:
  • 25/3 sendes brev hjem om valg med køreplan
  • 28/4 er der valgmøde (inden bestyrelsesmøde)
  • 5/5 er sidste frist for opstilling
  • 11/5 orienteres forældrene om hvem der kan stemmes på
  • 18-25/5 er der afstemning
  • 26/5 offentliggørelse af resultat
  • 4/6 sidste klagefrist
  • 10/6 konstituerende møde (inden bestyrelsesmøde)
 • Principper for åbent hus (udsættes til næste gang).
 • Lister over opgaver til arbejdsdag i Kernehuset.
 • Donationer af f.eks. cykler og senge til dagtilbuddene.
 • Der er ro på og en god stemning i Kernehuset.
 • Elevrådsmøder.
 • Multibanens tilstand.
 • Køreplaner for bussen.
 • Godkendelse af budget.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Valgperiode til fællesbestyrelsesvalg (Niels)
 • Åbent hus-principper (Niels)
 • Brød: Christina
 • Sang: 262