Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 14. marts 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Følge den faglige udvikling og strukturen inden for dansk og matematik-indsatser
  • Videreudvikle samarbejdet med ressourcepersonerne
  • Fortsat fokus på skolefravær