Forældresamarbejdet i børnehusene

Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene, da det er en vigtig forudsætning for at barnet trives hos os. Derfor gør vi meget for at inddrage forældrene i deres barns trivsel i dagligdagen. Det foregår ved en hurtig snak på stuen og til egentlige forældresamtaler, hvor der er afsat god tid til i en tryg atmosfære eventuelt også at drøfte mere alvorlige problemer.

Forældre er altid velkomne at henvende sig i et af børnehusene, hvis man ønsker at drøfte noget. Ligeledes vil vi henvende os til forældrene, hvis vi er bekymrede for barnets udvikling. Det er vigtigt, at forældre og personale har et godt og tillidsfuldt samarbejde, så der i fællesskab kan gøres det bedste for børnene.