Fællesbestyrelsesmøde april 2021

Referat fra den 27. april 2021. Brød: Sarah
Kommende møder: 27/5, 15/6
Til stede: Lau, Sarah, Mads, Annedorte, Brian, Mathilde, Mette, Majbritt, Niels
Afbud: Mille

Referat

 • Sidste møde var et temamøde.
 • Udgår, de er pga. Corona ikke samlet på tværs af klasser. Der skal afholdes virtuelt møde, da elevrådet har fået 2000,- til trivselsmidler som skal bruges inden sommerferien.
 • Brian har videresendt brev fra Peter ang. lukning af Regnbuen.
 • Der er kommet brev fra Vinderup Skoles formand ang. finansiering af udeområder. Diskussion om vi skal være med i en samlet henvendelse til BFU om et ønske om renovering og nybyg af legepladser. Fællesbestyrelsen er enige om, at vi hellere vil prioritere, at midlerne går f.eks. til indvendigt vedligehold.
 • Regnbuen har sidste åbningsdag på torsdag. Fra på mandag er Caroline, Rie og Sarah (vikar) i vores SFO. Fra 1/6 starter også Camilla som er studerende. Lone fra Regnbuen starter i Kernehuset på mandag.
 • Ved personalemødet i Herrup i sidste uge blev der kigget på møbler der kan bruges andre steder, og der blev talt om personalebehovet frem over.
 • Vi har lokalet i Herrup mindst til sommerferien.
 • Valg til Fællesbestyrelsen.
  16/4           Valginfo udsendes til de valgbare forældre.
  28/4-7/5     Kandidatopstilling
  17.-21/5     Valg
  25/5           Offentliggørelse af resultat
  27/5           Konstituering
  Bestyrelsen vil gerne have sendt et mindre formelt brev ud til forældrene, så der er større chance for at nogen får lyst til at melde sig. Mette laver et udkast til brevet.
 • Vi er i gang med fagfordelingen på skolen. Næste step er skemalægningen. Den er efter planen færdig 21/5.
 • Mange små ændringer med stor effekt i genåbningen presser personalet.
 • Der er travlt, der er mange børn for tiden.
 • Der bruges tid på de styrkede læreplaner. De hænger stadig ved indgangen så man kan følge med i, hvad der er fokus på pt.
 • I Regnbuen har man også travlt. Begge steder kan man mærke, at de store børn er klar til at komme i skole.
 • Personalet skal være meget omstillingsparate.
 • Man savner de fælles oplevelser, som temauger, skolefest og morgensang. Vi håber på, at vi på en eller anden måde kan gennemføre skoleudflugten.
 • Styrelsesvedtægt for dagtilbud. Høringssvar lavet og indsendt.
 • Fordeling af tosprogede børn i dagtilbud. Høringssvar lavet og indsendt.
 • Brian har været i kontakt med de øvrige bestyrelsesformænd i landsbyordningerne omkring fælles dagsorden i forbindelse med kommunalvalget.
 • Bekymring omkring opstart af førskolen med coronabegrænsninger.
 • Forældretilfredshedsundersøgelse.
 • Matilde tager kage med næste gang.
 • Godkendelse af skemaer.
 • Forældretilfredshedsundersøgelse.
 • Arbejdsgrupper.