Fællesbestyrelsesmøde januar 2020

Referat fra den 8. januar 2020. Brød: Lau. Sang: 255.
Kommende møder: 20/2, 23/3, 28/4, 27/5, 10/6.
Afbud: Jette.

Referat

-

 • Juletombolaen gav et overskud på ca. 4000,- kr. Nogle af pengene skal bruges til projekt sprog, måske badges og plakater. Elevrådet vil lave en konkurrence om at designe et badge. Sproget er især en udfordring i de mindste klasser.
 • Der er også en efterspørgsel efter nye mål til fodboldbanen og efter flere gynger.
 • Elevrådet opfordres til at kontakte støtteforeningen ang. et samarbejde omkring de ønsker man har.
 • Evaluering af jule åbent-hus
  • Elevrådet havde en god aften, hvor man hjalp hinanden med at passe tombolaen. Den succes vil vi gerne gentage. 
  • Aftenen var godt besøgt, afviklingen af skuespillet gik fint.
  • Æbleskiver og gløgg kunne evt. serveres af og varmes af en klasse i stedet for bestyrelsen.
  • Værkstederne rundt omkring (personalet) er besøgt og har en god funktion.
 • Linda og Brian har skrevet brev til Børne- og Familieudvalget ang. tildelingen til Regnbuen. Der arbejdes videre på det inden det sendes til udvalget.
 • Der blev holdt en god afslutning for Benjamin.
 • Efterårets måde mellem alle medarbejdere gav stor værdi hos børnehave. De små ser virkelig frem til at være sammen med de store.
 • I december var der travlt, bl.a. med besøg på alderdomshjemmet. Der arbejdes videre med øget samarbejde med dem.
 • Personalemæssigt har vi en person i løntilskud på 25 timer. Det er en stor hjælp. Timerne bruges primært om formiddagen.
 • Pt. 35 børn i børnehaven. Især om eftermiddagen er man hårdt spændt for.
 • Der er startet op med sproggrupper som går på skift mellem pædagogerne.
 • Det er dejligt at kunne komme med 4. kl til svømning. Uden løntilskud er man to voksne afsted med 19 børn. Det er på kanten af det forsvarlige. Vi er nødt til at organisere det anderledes fremover. Måske bliver det kun de 4-5-6-årige der kan komme afsted.
 • Man tager hjem til 4, 5 og 6-års fødselsdage. Personalet prøver at formulere nogen nye retningslinjer omkring fødselsdage i børnehaven.
 • Der er travlt i børnehaven om onsdagen når børnene går til gymnastik.
 • Ansættelse af ny viceleder og nedsættelse af ansættelsesudvalg.
  • Ansættelsesudvalget består af Rie (Regnbuen), 1 fra Kernehuset, 1 fra skole/SFO, Niels, Linda, Mathilde og Brian.
  • Tidsplanen er:
   Sidste ansøgningsfrist d. 20/1,
   Udvælgelsesmøde d. 22/1 kl. 16.00,
   1. samtalerunde d. 27/1,
   2. samtalerunde d. 5/2
 • Valg til fællesbestyrelsen.
  • Tidsplan fremlægges på næste møde.
 • Økonomi (første bud på regnskab 2019)
  • Er endnu ikke klar.
 • Se under vicelederens nyt.
 • I december har vi været i kirke to gange, først på klippedag (synge julen ind) og siden til juleafslutningen. Børnene er fantastiske til synge med!
 • Klippedagen blev opdelt af kirketuren, og næste år vil vi prøve at slutte af i kirken i stedet for. Det vil gøre selve klippedagen mere sammenhængende.
 • Til juleafslutningen var der krybbespil. Igen var sangen imponerende og der var et flot krybbespil af 4. kl. Dagen sluttede med æbleskiver i stedet for risengrød. Det var en succes. Tak til støtteforeningen for sponsoratet.
 • Personalet skal selv vælge de digitale læringsportaler. Der er kommet større valgfrihed.
 • Der ventes stadig på en melding på økonomien, og især om der kommer en skolefest.
 • Personalet på skolen ønsker, at skolen er åben på alle 200 skoledage.
 • Personalet og bestyrelsen skal i fællesskab lave en beskrivelse af form, forventninger og forpligtelser. Vi vil derfor lave et princip for besøg på skolen. Personalet laver et udkast til bestyrelsen.
 • Eksempler på spørgsmål og svar uddelt.
 • Mange gode decemberting i børnehaven. Ros til personalet for at fastholde traditionerne.
 • Dejligt med aktiviteter på tværs af skole og børnehave.
 • Topmøde i Sevel, hvor alle foreninger drøfter forskellige temaer. Brian tager nyt med fra Sevel Skole og Børnehuse.
 • Kunne vores børnehaver bliver mere synlige ved arrangementer?
 • AULA: bestyrelsens referater og medlemmer er ikke opdateret.
 • Politiet har været på besøg.
 • Rengøringen.
 • AULA – fælles ståsted for lektier.
 • Facebook – hvilke lærere slår op.
 • Liste over faste forældreopgaver til alle arrangementer.
 • Princip for åbent hus.
 • Rengøring – toiletterne.
 • Valg til fællesbestyrelsen
 • Økonomi. Regnskab 2019 og budget 2020.
 • Brød: Lau.
 • Sang: 222.