Fællesbestyrelsesmøde marts 2021

Referat fra den 23. marts 2021.
Kommende møder: 27/4, 27/5, 15/6
Til stede: Mads, Mette, Matilde, Mille, Brian, Lau, Majbritt, Niels, Sarah, Annedorte.

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger.
 • Majbritt og Niels orienterede om processen omkring lukning af Regnbuen.
 • Der har været en henvendelse fra en forælder ang. manglende skolepatrulje mens 5. og 6. klasse har været hjemsendt. Henvendelse var først hos skoleleder og siden hos to bestyrelsesmedlemmer.
 • Noter fra sidst: Vi skal tænke på, at der snart kommer en valgkamp.
  Hvordan vil vi være aktive i den? Er det muligt at skabe debat i forbindelse med valgkampen? Hvordan kan vi sætte vores præg på debatten?
 • Noter fra brainstorm:
  • Arbejde med befolkningsprognoser i forhold til politikere.
   Kapacitetsanalyse indgår i forhold til normering i ny vuggestue.
  • 0-14 perspektiv som indgår i en reklamevideo. Billede på en børnefamilies hverdag i Sevel.
  • Afsøge børnefamiliers interesse for en vuggestue.
  • Invitere til valgmøde omkring dagtilbuds- og skolepolitik.
  • Fælles bestyrelsesrådsmøde mellem de 8 landsbyordninger.
  • Åben skole-aktiviteter i Mogenstrup, Djeld og Herrup.
 • Brian skaber kontakt til de andre fællesbestyrelser på Aula.
 • Mads kontakter Borgerforeningen ang. valgmøde.
 • Lau laver et manuskript til en film omkring en hverdag i Sevel.
 • Sarah laver en liste over politikere i lokalområdet der stiller op til kommunalvalget.