Fællesbestyrelsesmøde august 2019

Referat fra den 21. august 2019. Brød: Skolen.
Kommende møder: 26/9, 28/10, 26/11, 08/1, 20/2, 23/3, 28/4, 27/5, 10/6.

Referat

 • Godkendt uden bemærkninger
 • Formand: Linda Nørholt Jensen
 • Næsteformand: Brian Bak
 • Kommende mødedatoer:
  • 26.09
  • 28.10
  • 26.11
  • 08.01
  • 20.02
  • 23.03
  • 28.04
  • 27.05
  • 10.06
 • Udgår. Der er ikke valgt nyt elevråd endnu.
 • Linda og Klaus overtager kontakten til frugtdamerne. Kontoret vil gerne være behjælpelige med at sende planer ud.
 • Efter mødet med frugtdamerne beslutter vi, om vi skal annoncere efter nye frugtdamer på Facebook eller evt. give børnene en seddel med hjem til deres bedsteforældre.
 • BMGP starter op, det er frivilligt. Signe, Sofie og Michaela styrer projektet sammen med Benjamin.
 • Ved sensommerfesten for børnehusene er der aktiviteter for børnene. Spisningen er igen hver for sig.
 • Man arbejder på en ny struktur i Kernehuset som skal give mere fællesskab på tværs.
 • Løbeklub var en stor succes. Man valgte at deltage i det lokale løb på Hjerl Hede.
 • Se tidligere orientering til bestyrelsen om mødet d. 22/8.
 • B & U-politik blev delt ud. Det er bestemt fra udvalget, at man skal arbejde med et bestemt indsatsområde. Der skal foretages en måling, et udviklingsarbejde og en ny måling. Resultatet skal afleveres til Børne- og familieudvalget. Bestyrelsen mødes d. 22/9 kl. 13.00 hos Klaus.
 • Bestyrelseskursus d. 24/10 for alle medlemmer af bestyrelsen undtagen elevrepræsentanter. Brian fremlægger en case vedr. frivillighed og støtteforeningen.
 • Michaela har sidste dag på fredag d. 30/8.

Udgår, der er endnu ikke valgt en repræsentant.

Udgår, ME er på kursus, suppleant er forhindret.

 • Bilag omkring økonomien i børnehusene uddelt og gennemgået.
 • Pt. er der 1 barn der har taget imod muligheden for SFO i Regnbuen
 • Benjamin har kontakt til Claus Eg ang. samarbejde med dagplejen i hele skoledistriktet.
 • Vi arbejder videre med planerne omkring vuggestue. Det kan evt. foregå i samarbejde med de andre landsbyordninger.
 • Høringssvar er skrevet og indsendt.
 • Sprogbruget blandt skolebørnene er en indsats værd.
 • Hvordan sætter bestyrelsen fokus på sprog og en indsats der kan understøtte det arbejde personalet gør til hverdag?
 • Bilag uddelt og gennemgået.
 • Dejlig bedsteforældredag i børnehaverne.
 • Præsentation af nyt personale i børnehaverne.
 • Løbeklub er et super initiativ.
 • Der er fotografering af bestyrelsen på næste møde.
 • Trivsel
 • Arbejde med B & U-politik
 • Samarbejde med dagpleje.